Najczęściej zadawane pytania

 

Rejestracja w systemie IRK

 

 •  „Czy można zapisać się na kierunek nie znając wyników matur?”

Aby zapisać się na wybrany kierunek nie trzeba znać wyników egzaminu maturalnego (czy też w przypadku studiów II stopnia ocen na dyplomie). Wystarczy wypełnić w Formularzach osobowych zakładkę Wykształcenie, wpisując w nią rodzaj, nazwę i miejscowość ukończonej szkoły, a następnie kliknąć na przycisk Zapisz i dodaj dokument. Na tej stronie trzeba uzupełnić pola oznaczone gwiazdką (rodzaj, rok uzyskania i kraj wydania dokumentu) i kliknąć Zapisz. Następnie pojawi się przycisk Zapisz i edytuj wyniki egzaminu. Po jego kliknięciu będą widoczne zdawane egzaminy oraz ich poziom. Spośród nich trzeba zaznaczyć te zdawane na maturze. Po ich zapisaniu będzie można zapisać się na wybrane kierunki.

WAŻNE! Po uzyskaniu wyników konieczne jest wypełnienie nieuzupełnionych pól (m.in. numer dokumentu i wyniki poszczególnych egzaminów).

 • „Czy mogę zmieniać dane na swoim koncie?”

Podczas otwartej rejestracji na studia dane można zmieniać bez ograniczeń. W momencie jej zamknięcia nie jest to już możliwe.

 •  „Czy mogę założyć więcej niż jedno konto w IRK?”

Nie. Każdy kandydat może założyć tylko jedno konto.

 •  „Nie mogę odzyskać hasła. Co zrobić?”

W panelu logowania należy kliknąć nie pamiętam hasła. Następnie wpisać adres e-mail, na który ma zostać wysłane nowe hasło. W razie problemów z odzyskaniem hasła można również zadzwonić do Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji.

 • „Czy mogę zapisać się na więcej niż jeden kierunek studiów?”

Tak. Nie ma limitu w zapisach na kierunki studiów.

 • „Dlaczego nie mogę wpisać wyników z ustnego egzaminu maturalnego?”

Ustne egzaminy maturalne nie są brane pod uwagę w procesie rekrutacji na UwB.

  

Opłata rekrutacyjna

 • „Opłaciłam wybrane kierunki, ale w IRK widnieje brak opłaty rekrutacyjnej.”

Zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej może potrwać kilka dni roboczych.

 • „Czy za zapisanie się na parę kierunków płacę jedną opłatę rekrutacyjną?”

Jedna rejestracja na kierunek to jedna opłata rekrutacyjna. W przypadku zapisania się na kilka kierunków, opłata rekrutacyjna jest mnożona przez liczbę wybranych kierunków.

 • „Zapisałem się na parę kierunków. Czy mogę zapłacić za nie razem?”

Tak. Można tego dokonać w ramach jednego przelewu.

 • „Co należy wpisać w tytule przelewu?”

Dane  do przelewu znajdują się na koncie kandydata w IRK w zakładce Płatności. W tytule należy wpisać „Opłata rekrutacyjna” oraz swoje imię i nazwisko.

 • „Czy przelew muszę zrobić ze swojego konta czy może go zrobić za mnie np. mama?”

Może. Ważne, aby przelew był dokonany na indywidualny numer rachunku bankowego, zawierający numer PESEL kandydata, dostępny w IRK w zakładce Płatności.

 • „Opłatę wniosłem w ostatnim dniu rejestracji. Dzień po nie ma opłaty zaksięgowanej na moim koncie w IRK. Czy będę brany pod uwagę w rekrutacji?”

Tak. Ważna jest data wykonania przelewu.

 • „Zapłaciłam opłatę rekrutacyjną. Czy mogę zmienić wybrany kierunek?”

Tak. Można się wypisać z wcześniej wybranego kierunku i zapisać na nowy. Można również po prostu zapisać się na kolejny kierunek i w zakładce Płatności zmienić priorytety swoich płatności (ustal priorytety).

 

Składanie dokumentów po zakwalifikowaniu

 • „Czy dokumenty muszę składać osobiście, czy może to zrobić za mnie ktoś inny?”

Dokumenty w imieniu kandydata może złożyć osoba trzecia. W tym wypadku konieczne będzie pełnomocnictwo (jego wzór do pobrania znajduje się w IRK w aktualnościach) oraz kopia dowodu tożsamości kandydata.

 • „Gdzie należy dostarczyć dokumenty po zakwalifikowaniu?”

Informację o wyznaczonym miejscu i terminie otrzymasz w wiadomości na swoim koncie w IRK.

 • „Czy potrzebuję zaświadczenia lekarskiego, gdzie i kiedy mam zrobić badania?”

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania jest potrzebne na takich kierunkach jak: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia. Po zakwalifikowaniu się na studia podczas składania dokumentów kandydat otrzyma skierowanie na badania.

 • „Czy z dokumentami muszę przynieść zdjęcie?”

Nie. Zdjęcie będzie wydrukowane na podaniu o elektroniczną legitymację studencką oraz na ankiecie osobowej.

 • „Czy kierunek może zostać nieuruchomiony?”

Tak, jeżeli nie zbierze się odpowiednia liczba kandydatów.

 • „Jak mogę zrezygnować ze studiów?”

Jeżeli dokumenty zostały dostarczone, to należy je odebrać. Jeżeli nie dostarczono dokumentów, to nic nie trzeba robić.

 • „Czy mogę wysłać dokumenty pocztą?”

W tej sprawie prosimy się kontaktować z dziekanatem wydziału/instytutu prowadzącym wybrane studia.

 • „Czy podanie o elektroniczną legitymację studencką trzeba drukować w kolorze?”

Nie. Wystarczy, że zdjęcie zamieszczone w systemie IRK będzie w kolorze.

 • „Posiadam już elektroniczną legitymację studencką. Czy muszę zamieścić zdjęcie w IRK?”

Tak. Wszyscy kandydaci muszą wgrać zdjęcie w systemie IRK.