BHP

Komunikat Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy z dn. 21 sierpnia 2019 r.


Szanowni Państwo, Pracownicy UwB - przedstawiany protokół z zebrania wyborczego Społecznych Inspektorów Pracy w Uniwersytecie na kadencję 2018-2022 oraz sprawozdania z działalności SIP w latach 2014-2018.

Protokół z zebrania wyborczego SIP 2018-2022

H.Reniewicz Sprawozdanie z działalności SIP za okres 2014_2018

O.Aleksandrowicz Sprawozdanie z działalności SIP za okres 2014_2018


Szanowni Państwo - na funkcję Społecznych Inspektorów Pracy w UwB na kadencję 2018-2022

wybrane zostały poniższe osoby:

 • Urszula Andrejewicz:
  - uandre@poczta.onet.pl 
  - tel. 504170770,
  Wydział Filologiczny , Instytut Filologii Polskiej, Zakład Współczesnego Języka Polskiego, p. 141
  Obszar działania: Wydział Filologiczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Akademickiej
 • Urszula Anna Pawluczuk
  - urpaw@uwb.edu.pl; ulpaw0505@wp.pl
  - tel. 85 745 74 44
  Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, p. 135
  Obszar działania: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Socjologii, Wydział Prawa
 • Piotr Rode:
  - piotrbrode@wp.pl 
  - tel. 85 738 7378,
  Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii, p. 3047
  Obszar działania: Kampus, Stacja Terenowa IB w Gugnach
 • Tomasz Włodarczyk - zakładowy społeczny inspektor pracy:
  t.wlodar@uwb.edu.pl
  tel. 85 738 8416,
  Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii, p. 2008
  Obszar działania: Wydział Pedagogiki i Psychologii, administracja centralna, akademiki i hotele

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Ustawą o SIP, w której opisane są kompetencje Społecznych Inspektorów Pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku
Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku


Szanowni Pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku,

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 27-09-2018 r. Społecznymi Inspektorami Pracy w UwB na kadencję 2018-2022 zostali:

Urszula Andrejewicz – Wydział Filologiczny

Urszula Pawluczuk – Wydział Historyczno-Socjologiczny

Piotr Rode – Wydział Biologiczno-Chemiczny

Ewa Tokajuk – Wydział Ekonomii i Zarządzania

Tomasz Włodarczyk – Wydział Biologiczno-Chemiczny