Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok 
tel. +48 85 745 70 00 (centrala)
uniwersytet@uwb.edu.pl
NIP: 542-23-83-747


Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji
tel.: +48 85 745 70 80, +48 85 745 70 53
rekrutacja@uwb.edu.pl 


Rzecznik Prasowy
mgr Katarzyna Dziedzik
tel. +48 85 745 70 04
k.dziedzik@uwb.edu.pl


Webmaster
mgr Maciej Skindzier
tel. +48 85 745 70 24
webmast@uwb.edu.pl

Parametry wyszukiwarki: dane personalne, telefon, stanowisko, sekcja

<% worker.rank +" "+worker.name+" "+ worker.rank_uwb %>
<% worker.sectionHierarchi %>
Stanowisko: <% worker.appointment %>
Tel: <% worker.phone %>
Fax: <% worker.fax %>
Pokój: <% worker.room %>
Email: <% worker.email %>