BHP
 
Uniwersytet w Białymstoku
15-328 Białystok
ul. Świerkowa 20 B
e-mail: ac-dzp@uwb.edu.pl
 


mgr Joanna Szaciło, tel. 85 745 71 17, pok. 109 - kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Agnieszka Pawłowska, tel. 85 745 71 18, pok. 109A
mgr Sylwia Bołtuć, tel. 85 745 71 00, pok. 108
mgr Kamila Dolida, tel. 85 745 71 19, pok. 108