Uniwersytet w Białymstoku został sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni we wrześniu 2019 roku. Podpisanie Deklaracji zobowiązało Uniwersytet do realizacji działań w dwunastu wskazanych obszarach.


Uniwersytet w Białymstoku, uznając za niezbędną ewaluację działań podejmowanych w ramach realizacji zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, opracował sprawozdanie, wykorzystując do tego celu narzędzie zaproponowane przez Grupę roboczą ds. społecznej odpowiedzialności uczelni, działającą w ramach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Informacje przedstawione w sprawozdaniu obejmują rok akademicki 2020/2021 oraz 2021/2022, nawiązując w niektórych obszarach także do działań wcześniejszych.

Formularz samooceny uczelni dostępny jest do pobrania poniżej.


Społeczna odpowiedzialność Uniwersytetu w Białymstoku (plik PDF do pobrania)


Dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
Członek Grupy ds. społecznej odpowiedzialności uczelni
przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku