Instytut Studiów Kulturowych

 Instytut Filozofii

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Filologiczny

Instytut Informatyki

Wydział Fizyki

Wydział Matematyki

Wydział Chemii

Wydział Biologii

Instytut Socjologii

Wydział Nauk o Edukacji


Wydział Prawa


Instytut Zarządzania 


Wydział Ekonomii i Finansów


Studia I stopnia | Studia II stopnia | Studia jednolite magisterskie
Studia niestacjonarne I stopnia | Studia niestacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Studia podyplomowe | Filmowe spotkania UwB
Maturalne niezapominajki

Dlaczego UwB | Dlaczego Białystok | Rekrutacja krok po kroku 
| Wyszukiwarka studiów |