Uniwersytet z misją

 

Uniwersytet w Białymstoku jest największą uczelnią w północno-wschodniej Polsce, zarówno pod względem liczby pracowników i studentów, jak i oferowanych kierunków oraz form nauczania. Uczelnia zatrudnia obecnie ponad 1300 osób, w tym niemal 800 nauczycieli akademickich, którzy pracują na 9 wydziałach, 5 instytutach oraz Filii w Wilnie.

Uniwersytet kształci na studiach humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych ponad 9 tysięcy studentów, także na studiach doktoranckich i podyplomowych. Co roku realizuje kilkadziesiąt projektów naukowych, finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych. Jest regionalnym liderem w pozyskiwaniu grantów z Narodowego Centrum Nauki. Pracownicy UwB uzyskują patenty, które mają znaczenie w międzynarodowej skali, współpracują z renomowanymi ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie, uczestniczą w projektach o światowym zasięgu.

Uniwersytet angażuje się także w przedsięwzięcia, których celem jest wspieranie regionu. Prowadzi badania na rzecz rozwoju gospodarki i aktywnie współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami. Uczelnia jest otwarta także na współpracę z zagranicą – uczestniczy w europejskim programie edukacyjnym Erasmus+, w ramach którego współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi z Europy, Azji oraz Stanów Zjednoczonych. Poza studiami zagranicznymi studenci UwB mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań naukowych w ramach Programu MOST poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów poza uczelnią macierzystą w wybranych ośrodkach akademickich naszego kraju.

Uniwersytet inwestuje także w infrastrukturę. Od 2014 roku nauki ścisłe i przyrodnicze mieszczą się w nowoczesnym kampusie, stwarzającym doskonałe warunki do realizacji zajęć dydaktycznych i badań. Aktualnie na terenie kampusu powstaje budynek biblioteki uniwersyteckiej i obserwatorium astronomiczne z planetarium.

W rankingach miast, w których żyje się najlepiej, Białystok wypada znakomicie. Mają w tym swój udział także studenci Uniwersytetu w Białystoku, którzy organizując mnóstwo imprez naukowych, kulturalnych i projektów społecznych kształtują atmosferę stolicy Podlasia.