Międzynarodowe Sympozjum „Termodynamika związków koordynacyjnych” ISMEC 2021

Data wydarzenia 16-06-2021

ISMEC to odbywające się raz w roku sympozjum naukowe International Group for the Thermodynamics of Complexes (ISMEC), w ramach którego członkowie grupy ISMEC spotykają się, aby dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu termodynamiki związków koordynacyjnych. Organizatorem Sympozjum ISMEC2021 jest Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Będzie to już 47. edycja tej serii spotkań, które rozpoczęły się we Florencji w 1974 roku jako doroczny kongres włoskiej grupy „Gruppo di Termodinamica dei Complessi”.

Podczas Sympozjum ISMEC2021 prezentowane będą wykłady, komunikaty ustne oraz plakaty, dotyczące najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu termodynamiki i kinetyki kompleksów w dziedzinie chemii analitycznej, biomedycznej, środowiskowej, nieorganicznej i fizycznej.

Pomimo tego, że ISMEC2021 odbędzie się w trybie on-line, Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań, aby udział w Sympozjum zapewnił forum dyskusyjne, a także umożliwił nawiązanie współpracy między naukowcami z różnych ośrodków, dysponujących komplementarną wiedzą i umiejętnościami.

Oprócz wykładów, obejmujących szeroki zakres tematyczny, okazję do nieformalnych dyskusji w przyjaznej atmosferze zapewni udział w sesji plakatowej. W szczególności promowane będą wystąpienia ustne młodych naukowców.

Wszystkie aktualne informacje o konferencji dostępne są na stronie: https://ismec2021.org/.