Ogólnopolska Konferencja Naukowa NORWID WOBEC MŁODOŚCI

Data wydarzenia 22-10-2021

Uniwersytet w Białymstoku oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku zapraszamy członków społeczności akademickiej, szczególnie zaś nauczycieli oraz uczniów szkół średnich do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej NORWID WOBEC MŁODOŚCI.

Konferencja odbędzie się w piątek 22 października, a towarzyszy jej szereg nadzwyczaj interesujących wydarzeń zarówno artystycznych, jak i edukacyjnych w dniach 18–23 października.

Miejsce obrad: sala konferencyjna Wydziału Nauk o Edukacji UwB, ul. Świerkowa 20, I p. 

Konferencja będzie transmitowana online: https://noe.uwb.edu.pl/link/norwidkonferencja

 


Program-konferencji-pdf


Organizatorzy:
• Pracownia Komparatystyki Kulturowej | Katedra Badań Filologicznych „Wchód – Zachód”  Kolegium Literaturoznawstwa | Wydział Filologiczny | Uniwersytet w Białymstoku
• Zakład Językoznawstwa Polonistycznego i Komparatystyki | Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki | Kolegium Językoznawstwa Wydział Filologiczny | Uniwersytet w Białymstoku
• Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów UwB
• IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku