Ogólnopolska konferencja naukowa „Skumaj się z Naturą!”

Data wydarzenia 27-12-2017

27 stycznia 2018 r. w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Skumaj się z Naturą!”. Problematyka spotkania będzie wielowątkowa, ze szczególnym uwzględnieniem ichtiobiologii i herpetologii (zwierzęta rodzime i egzotyczne). W trakcie konferencji zaplanowano kilka wykładów plenarnych oraz prezentacje naukowe w formie prelekcji i sesji posterowej.

- Szczególnie zależy nam na uczestnictwie jak największej liczby młodych badaczy, doktorantów i studentów. Chcemy, aby nasza konferencja stała się impulsem dla nawiązywania współpracy naukowej między różnymi ośrodkami naukowymi w kraju - podkreślają organizatorzy konferencji. 

W trakcie konferencji uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne zawierające streszczenia prezentowanych prac. Po konferencji wydrukowana zostanie monografia naukowa z pełną treścią nadesłanych publikacji. 

PROGRAM KONFERENCJI
9.00 – 10.00 - Rejestracja uczestników
10.00 - Uroczyste otwarcie konferencji
10.15-10.45 - Tajemnice osobowości ryb oraz intrygujące wnioski z badań na jej temat, prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz, Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
10.45-11.15 - Płazy Polski – fascynujący świat wokół nas,  dr Adam Hermaniuk, Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
11.15-11.30 - przerwa kawowa
11.30-12.00 - Rodzaj Scutariella w polskich wodach – nowe zagrożenie dla rodzimych gatunków skorupiaków?; Rafał Maciaszek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
12.00-12.30 - Atyaephyra desmarestii i Neocaridina denticulata, czyli polskie krewetki ozdobne; Rafał Maciaszek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
12.30-13.30 - przerwa obiadowa
13.30-15.00 - Sesja Młodych Naukowców
15.00-15.30 - Ichtiofauna Narwi, dr inż. Krzysztof Kazuń, Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian”
15.30-16.00 - Drzewołazy albo wycinek lasu deszczowego w wiwarium, dr Paweł Czapczyk, Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian”
16.00-17.00 - ogłoszenie wyników Sesji Młodych Naukowców, wręczenie nagród i podziękowań
17.00 - zakończenie konferencji

Zapraszamy uczestników konferencji do oglądania eksponatów Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy oraz Akwariów biotopowych i okien kwiatowych, które będą otwarte dla zwiedzających w godzinach 09.00-15.00.

Strona internetowa konferencji: http://www.skumajsieznatura.pl/