Rejestracja na warsztaty dla pracowników administracyjnych

Data wydarzenia 29-03-2017

W ramach tegorocznych Dni Narodowego Centrum Nauki w Kielcach odbędą się warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży podoktorskich i stypendiów doktorskich finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Spotkania będą miały formę jednodniowych warsztatów i odbędą się w dwóch terminach:

  • 10 maja 2017 r., w godz. 10.00-15:00,
  • 11 maja 2017 r., w godz. 08.00-12:30

na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Budynek G, ul. Świętokrzyska 15, 25-001 Kielce. Celem szkolenia jest:

  • omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem wniosków od strony formalnej,
  • przedstawienie zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego, od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego,
  • prezentacja procesu kontroli realizacji projektu w jednostce.

Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt z pracownikami jednostek naukowych. Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań i omówienia nurtujących problemów.

Ze względów organizacyjnych, liczba uczestników jest ograniczona. Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na warsztaty dla pracowników jednostek, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach organizowanych przez NCN.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 kwietnia br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na warsztaty nie stanowi potwierdzenia udziału. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń (nie później niż 28 kwietnia br.) wraz ze wskazaniem terminu szkolenia, na który zostali Państwo zapisani oraz informacjami organizacyjnymi. Szkolenie jest bezpłatne. Narodowe Centrum Nauki nie refunduje kosztów dojazdu na warsztaty szkoleniowe ani noclegu.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem dni.ncn@ncn.gov.pl
Warsztaty