"Topos": pismo literackie, idea, środowisko artystyczne

Data wydarzenia 13-11-2018

Dwumiesięcznikowi literackiemu „Topos” będzie poświęcona konferencja naukowa, jaka w dniach 15 –16 listopada 2018 r. odbędzie się w Białymstoku. Spotkanie przypada w roku jubileuszowym - XXV rocznicy wydania pierwszego numeru pisma.

Organizatorami konferencji są Wydział Filologiczny UwB, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego oraz Towarzystwo Przyjaciół Sopotu – wydawca dwumiesięcznika. Podczas dwudniowych obrad mowa będzie m.in. o historii pisma i jego recepcji, a także środowisku twórców z nim związanych.

 „Topos” jest wydawany od maja 1993 roku. Jego pomysłodawcą był Krzysztof Kuczkowski, który do dziś jest redaktorem naczelnym pisma. Na łamach dwumiesięcznika publikują poeci, krytycy literaccy. Twórcom pisma udało się uruchomić także serię Biblioteka „Toposu”, w której ukazało się już kilkadziesiąt tomów. Redakcja organizuje też m.in. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego.

Pierwszego dnia obrad, 15 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w Książnicy Podlaskiej, odbędzie się uroczysta gala XIV edycji Ogólnopolskiej Nagrody im. Franciszka Karpińskiego, przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana". Jej laureatem został Krzysztof Kuczkowski.

Natomiast już 14 listopada 2018 r., w ramach cyklu „Środy Literackie" w Książnicy Podlaskiej, odbędzie się spotkanie z autorami antologii poezji „Konstelacja Toposu". O 17.00 z czytelnikami spotkają się Krzysztof Kuczkowski, Adrian Gleń, Wojciech Kass, Wojciech Gawłowski, Artur Nowaczewski, Jarosław Jakubowski, Przemysław Dakowicz i Wojciech Kudyba.

 


Harmonogram konferencji można znaleźć pod adresem internetowym: filologia.uwb.edu.pl