4 granty z Narodowego Centrum Nauki trafią na UwB

Czworo badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku zdobyło granty w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki. Na swoje projekty otrzymają w sumie ponad 930 tys. zł.

 

„W poszukiwaniu innej wiedzy: zachodni ezoteryzm w PRL” – to tytuł projektu dr hab. Moniki Anny Bednarczuk z Wydziału Filologicznego, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 404 100 zł w konkursie OPUS. Badaczka chce przyjrzeć się polskiemu ezoteryzmowi okresu PRL w kontekście kultury i literatury. Jak rozwijały się wybrane grupy zainteresowane okultyzmem? Jak wyglądały ich kontakty z osobami i grupami zajmującymi się ezoteryką i badaniami nad zjawiskami paranormalnymi (zwłaszcza w Europie Zachodniej i Związku Radzieckim)? Kim byli główni aktorzy w procesie ’importu’ wiedzy ezoterycznej? Jakie były najważniejsze kanały i formy rozpowszechniania tej wiedzy? To niektóre pytania, na które będzie poszukiwała odpowiedzi, analizując teksty autobiograficzne, literackie, paraliterackie i poradnikowe, a także artykuły prasowe i dokumenty archiwalne.

 

Z tego samego konkursu 241 620 zł zdobyła też inna filolożka z UwB - dr Sylwia Borowska-Szerszun. Jej projekt zatytułowany jest „Mediewalizm i pamięć w fantastyce historycznej Guya Gavriela Kaya”. Zdaniem badaczki, twórczość tego współczesnego kanadyjskiego autora może stanowić oryginalny kontekst do zastosowania nowych kategorii interpretacyjnych wywodzących się z badań nad pamięcią. Jak można przeczytać w opisie projektu, dr Borowska-Szerszun chce spojrzeć na fantastykę Kaya „z perspektywy mediewistki, która uważa, że sposób, w jaki średniowiecze jest przedstawiane w kulturze i literaturze popularnej, można postrzegać jako swoistą „fantazję” kulturową, która selektywnie przywłaszcza różne średniowieczne motywy i toposy by przekształcić je na potrzeby współczesnych czytelników i widzów”.

 

Do młodych badaczy z UwB trafią też granty w konkursie PRELUDIUM. 210 000 zł otrzyma mgr Paweł Misiak z Wydziału Chemii na projekt pt. „Termowrażliwe polimery gwieździste oparte na steroidach i sacharydach jako nowoczesne systemy dostarczania leków”. Badacz chce syntetyzować i badać związki pochodzenia naturalnego, które mogą pomóc w zwiększeniu efektywności leków – tak, by można było minimalizować dawki i lepiej kontrolować dostarczanie medykamentów do konkretnych, dotkniętych chorobą obszarów ciała.

 

„Uprawnieni teoretycznie? Status prawny osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy (w ujęciu krajowym, międzynarodowym i porównawczym” – tak zatytułowany jest projekt mgr. Macieja Oksztulskiego, doktoranta na Wydziale Prawa. Badacz chce nie tylko przeanalizować przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, ale też przyjrzeć się praktyce dotyczącej zatrudnienia osób ze spektrum autyzmu. Chce też porównać wybrane polskie rozwiązania wspierające ich zatrudnienie z rozwiązaniami stosowanymi w krajach UE (Szwecji i Holandii, które są uważane za najbardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym) oraz USA. Projekt zdobył dofinansowanie w wysokości 74 532 zł.

 

Informacje o rozstrzygniętych właśnie konkursach można znaleźć pod adresem https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19