Doktorantka z Kazachstanu realizuje badania na Wydziale Biologii UwB

Ulzhan Shaimerdenova z al-Farabi University w Almaty (Kazachstan), realizuje w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii na Uniwersytecie w Białymstoku badania dotyczące zmienności genetycznej bakterii izolowanych z ropy naftowej. Analizy, głównie z zastosowaniem metod biologii molekularnej, są prowadzone pod opieką prof. dr hab. Izabeli Święcickiej, która równocześnie pełni rolę promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Ulzhan.

- Goszczenie Ulzhan w naszej Katedrze jest niesamowitą przygodą dla nas wszystkich. Nasi doktoranci mają wyśmienitą okazję podpatrzeć, jak pracują osoby, które swój warsztat laboratoryjny wyniosły z innych krajów i równocześnie podnoszą swoje kompetencje komunikacyjne. Pracownicy Katedry dzielą się z Ulzhan swoim laboratoryjnym know-how, a dla mnie jest to „wspomnieniowy” powrót do czasów, kiedy wyjeżdżałam na staże zagraniczne i tak jak Ulzhan chciałam nauczyć się jak najwięcej – mówi prof. Izabela Święcicka.

Pobyt mgr Ulzhan Shaimerdenovej na Uniwersytecie w Białymstoku to kolejny etap już wieloletniej współpracy największej podlaskiej uczelni z al-Farabi University. W 2012 r. 10-miesięczny post doc pod kierunkiem prof. Święcickiej odbyła na UwB dr Aliya Yernazarova, która jest promotorem w przewodzie doktorskim Ulzhan. W 2019 r. Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii gościła dwoje innych doktorantów dr Yernazarovej.

Ulzhan Shaimerdenova, pytana dlaczego wybrała Uniwersytet w Białymstoku na miejsce realizacji swoich badań, odpowiada:

- Z dwóch powodów. Po pierwsze, mój promotor dr Yernazarova, rekomendowała UwB jako bardzo dobrą uczelnię do realizacji stażu naukowego, ze względu na otwartość, życzliwość i profesjonalizm kadry. Po drugie władze al-Farabi University chcą zacieśniać współpracę z Uniwersytetem w Białymstoku. I dodaje: Jestem zachwycona kampusem i nowoczesną aparaturą badawczą. Cieszę się, że mogę pracować w tak naukowej, ale równocześnie bardzo przyjaznej atmosferze.

W laboratorium bezpośrednio z Ulzhan pracuje mgr Wioleta Lewandowska, doktorantka drugiego roku Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB, która nie kryje swego zadowolenia z możliwości wspólnej realizacji eksperymentów naukowych.

- Praca z Ulzhan to dla mnie wspaniałe doświadczenie pod wieloma względami: naukowym,  kulturowym i czysto towarzyskim – podkreśla doktorantka.

- Uniwersytet w Białymstoku jest uczelnią otwartą dla studentów, doktorantów, naukowców ze wszystkich krajów. Cieszymy się, że znajdują u nas odpowiednie warunki do pracy naukowej i podnoszenia swoich kompetencji – konkluduje prof. Izabela Święcicka, która na uniwersytecie pełni też funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Uniwersytet w Białymstoku ma obecnie podpisanych ponad 120 umów o współpracy międzynarodowej z partnerami zagranicznymi. Każdego roku największa podlaska uczelnia gości cudzoziemców, którzy przyjeżdżają najczęściej w ramach współpracy badawczej z pracownikami wydziałów i instytutów UwB lub uczestniczą w organizowanych przez te jednostki konferencjach naukowych. Tylko w roku akademickim 2021/2022 uczelnia gościła 23 osób, m.in. z Ukrainy, Kanady, Izraela, Hiszpanii, Turcji, Kazachstanu oraz Włoch.