50 lat uniwersyteckiej humanistyki w Białymstoku. Rozpoczynają się obchody jubileuszowe

Data wydarzenia 05-12-2017

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczyna świętowanie pięćdziesięciolecia środowiska humanistycznego. Z tej okazji w najbliższych miesiącach zaplanowanych zostało wiele wydarzeń naukowych i popularyzatorskich. Na początek - międzynarodowa konferencja poświęcona lingwistyce teoretycznej i stosowanej. Odbędzie się ona 7 grudnia w audytorium Książnicy Podlaskiej (ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A).

Obrady konferencyjne poprzedzi krótka uroczystość oficjalnego, symbolicznego rozpoczęcia obchodów jubileuszowych, z przemówieniami okolicznościowymi. Głos zabiorą m.in. rektor uczelni - dr hab. Robert Cioborowski, prof. UwB, dziekan Wydziału Filologicznego - prof. Jarosław Ławski oraz dyrektor Książnicy Podlaskiej - Jolanta Gadek.

Początki Wydziału Filologicznego wiążą są z rozwojem I i II Seminarium Nauczycielskiego w Białymstoku. I Seminarium Nauczycielskie działało przy ul. Mickiewicza i odpowiadało za kształcenie nauczycieli przedmiotów ścisłych, II Seminarium Nauczycielskie mieszczące się przy ul. Świerkowej 20 (od kwietnia 1959 roku) miało kształcić humanistów. Seminaria te były podwaliną Wyższej Szkoły Nauczycielskiej powołanej w 1968 roku i działającej w ramach Filii Uniwersytetu Warszawskiego. WSE była trzyletnim studium zawodowym, początkowo podzielonym na 3 wydziały: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, nauczania początkowego. W sierpniu 1968 roku włączono do niego również Zawodowe Studium Administracji (ZSA). Ważnym momentem w historii całej uczelni, także humanistyki,  był rok akademicki 1972/1973, kiedy WSN z instytucji zawodowej przekształcono w uczelnię uniwersytecką z prawem nadawania tytułu magistra. W Filii UW w Białymstoku utworzono trzy wydziały: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy i administracyjno-ekonomiczny. W roku 1999 w wyniku podziału Wydziału Humanistycznego (wówczas już samodzielnego Uniwersytetu w Białymstoku) powstały 2 odrębne jednostki: Wydział Historyczno-Socjologiczny i Wydział Filologiczny.

Dziś Wydział Filologiczny UwB zatrudnia łącznie 157 osób - 30 pracowników administracyjnych i 127 nauczycieli akademickich, wśród których 33 to samodzielni pracownicy naukowi (doktorzy habilitowani oraz profesorowie tytularni). Na filologii polskiej, kulturoznawstwie i kilkunastu specjalnościach filologii obcych kształci się tu blisko 1250 żaków. Jednostka prowadzi też studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa, na których studiuje ponad 70 osób.

Siedziba wydziału mieści się w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1. 


Program konferencji: (pobierz)