Biuro Karier dziękuje absolwentom Uniwersytetu w Białymstoku

Data wydarzenia 30-01-2018

Biuro Karier Uniwersytetu w Białymstoku dziękuje tym, którzy wzięli udział w Badaniu Losów Absolwentów rocznika 2014/2015.

Dokładnie 654 absolwentów wzięło udział w badaniu, które odbyło się w grudniu 2017 i styczniu 2018 r. W badaniu mógł wziąć udział każdy absolwent, który wypełnił ankietę udostępnioną na platformie USOS.

Informacje zawarte w wypełnionych ankietach zostaną przedstawione w formie raportu zbiorczego. Na jego podstawie uczelnia będzie udoskonalać swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy.