Ekonomiści z Uniwersytetu w Białymstoku we władzach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - prof. dr hab. Robert Ciborowski oraz dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UwB - prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz zostali członkami Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Z kolei dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB została wybrana do Zarządu Krajowego PTE, a dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB do Sądu Koleżeńskiego.

Nowe władze do Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Naukowej wybrano na XXII Zjeździe Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Prezesem został prof. dr hab. Marian Gorynia (doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku).

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest niezależnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało, nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym. PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów.

Działalność Towarzystwa, jak można przeczytać na jego stronie internetowej, skupia się na popularyzowaniu wiedzy ekonomicznej w Polsce, działalności opiniotwórczej, podnoszeniu kwalifikacji i integracji środowiska ekonomistów.

Więcej na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: http://www.pte.pl/3_wladze_pte.html