"Podatki 2018 - zmiany tak, ale w jakim kierunku?" - Podlaskie Forum Ekonomistów

Data wydarzenia 19-12-2017

We wtorek, 19 grudnia, na Wydziale Ekonomii i Zarządzania odbędzie się XVIII Podlaskie Forum Ekonomistów „Podatki 2018 – zmiany tak, ale w jakim kierunku?”. Forum jest organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku, we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku oraz Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. 

Tematem przewodnim Forum są kwestie dotyczące proponowanych zmian w systemie opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce. Dyskusję rozpoczną znamienici goście: Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, który przedstawi planowane zmiany w systemie podatkowym; oraz Teresa Sołowińska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku, która wygłosi referat nt. kierunków zmian w systemie podatkowym z punktu widzenia przedsiębiorców.

Rozpoczęcie spotkania o godz. 12, na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, ul. Warszawska 63. 

Ideą spotkań Podlaskiego Forum Ekonomistów, zainicjowanego w 2008 roku, jest wymiana myśli i poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi wyższych uczelni województwa podlaskiego a przedsiębiorcami i politykamim w zakresie ważnych i aktualnych problemów społeczno-gospodarczych kraju i regionu, oraz integracja środowiska ekonomistów naszego regionu.