Prof. Cezary Kuklo z UwB członkiem dwóch komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

Data wydarzenia 26-01-2016

Prof. zw. dr hab. Cezary Kuklo z Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku został wybrany na członka dwóch komitetów naukowych PAN.

To Komitet Nauk Demograficznych, który na swoim pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu wybrał także prof. Kuklę na członka prezydium oraz Komitet Nauk Historycznych, w którym białostocki naukowiec będzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. To bardzo prestiżowa nominacja. Kadencja władz komitetów naukowych obejmuje lata 2015-2018.

To nie pierwsze powołanie prof. Cezarego Kukli do jednostek Polskiej Akademii Nauk. W ub. roku został członkiem Zespołu ds. publikacji humanistycznych i społecznych powołanego przez Wydział I PAN.

Kolejnym dowodem uznania dla naukowych dokonań prof. Kukli jest powołanie go na członka Komitetu Organizacyjnego XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, który odbędzie się w Poznaniu w 2020 r. W organizowanych co 5 lat kongresach bierze udział ok. 2,5 tysiąca naukowców z całego świata i jest to w środowisku historyków jedna z najważniejszych imprez naukowych. W Polsce podobny Kongres miał miejsce tylko jeden raz, w 1933 roku. 

Prof. Cezary Kuklo kieruje Katedrą Historii Społeczno-Gospodarczej, Demografii i Statystyki na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Tam też jest dyrektorem Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Jego zainteresowania badawcze to m.in. historia społeczna i gospodarcza, demografia historyczna, historia kobiet, rodziny, dzieje miast i mieszczaństwa. Jest autorem ponad 350 prac opublikowanych w kraju i za granicą. 

Od września 2015 r. prof. Kuklo jest także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego - największej organizacji zrzeszającej polskich historyków, której korzenie sięgają końca XIX  wieku.