Prof. Marek Konopczyński z UwB wiceprzewodniczącym Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju

Prof. Marek Konopczyński z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku został wiceprzewodniczącym Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju. Powołanie odebrał podczas wczorajszego (8.07.2021) posiedzenia Rady, z rąk Jarosława Gowina – ministra rozwoju, pracy i technologii.

Jak można przeczytać na stronie internetowej resortu, Rada jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialnym za: identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju; opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan; inicjowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami środowisk istotnych z punktu widzenia realizacji Planu; podejmowanie działań mających na celu popularyzację wiedzy o Planie dla Pracy i Rozwoju. Rada liczy ponad 30 członków, wśród których jest wielu rektorów polskich uczelni i wybitnych uczonych.

Prof. Marek Konopczyński kieruje Katedrą Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych na UwB. Jest pedagogiem resocjalizacyjnym, autorem koncepcji twórczej resocjalizacji. Jest także członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Pełni również rolę wiceprzewodniczącego Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, a także redaktora naczelnego półrocznika „Resocjalizacja Polska”.

Prof. Konopczyński piastuje wiele funkcji publicznych, m.in. od 1992 r. pełni funkcję przewodniczącego rady Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów, a od 2008 r. zasiada w Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. W kwietniu 2021 r. został przewodniczącym Krajowej Rady Programowej OHP.