Przystojny hegemon, czyli etyczne implikacje (post)kolonialnej idolatrii

Data wydarzenia 21-11-2018

Zapraszamy na wykład otwarty dr. hab. Dariusza Skórczewskiego, prof. KUL. pt. „Przystojny hegemon, czyli etyczne implikacje (post)kolonialnej idolatrii.” Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 na Wydziale Filologicznym UwB (Plac NZS 1, sala 47).

Dr hab. Dariusz Skórczewski od 2004 r. jest adiunktem w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół badań nad krytyką literacką i teorii postkolonialnej. 

W 2013 r. ukazała się jego rozprawa habilitacyjna „Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny” (Wyd. KUL), która wzbudziła duże zainteresowanie polonistów i slawistów zarówno w kraju, jak i w zagranicznych ośrodkach akademickich. Książka uzyskała nominację do Nagrody Identitas w kategorii "Humanistyka i literatura piękna". 

W latach 2001-2004 podczas pobytu na stypendium The Kosciuszko Foundation w Rice University w Houston (USA) wykładał m.in. film środkowoeuropejski, polską poezję współczesną i kultury słowiańskie. W latach 2006-2007 jako stypendysta The Kosciuszko Foundation nauczał literatury i kultury polskiej w Uniwersytecie Stanowym Illinois w Chicago.

Źródło:
http://www.kul.pl/dr-hab-dariusz-skorczewski-prof-kul,art_28053.html