Sekrety motyli uwiecznione na fotografiach

Data wydarzenia 16-12-2015

18 grudnia 2015 r. (piątek) o godz. 13.00, w sali 2003 Instytutu Biologii UwB, odbędzie się Gala podsumowująca konkurs fotograficzny pt. „Sekretny świat motyli”. 

Konkurs poświęcony jest tematyce bioróżnorodności Białegostoku i został zorganizowany przez Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w ramach cyklu „Przyroda w naszym mieście”. Zadaniem uczestników było uwiecznienie techniką fotograficzną tych niezwykłych owadów oraz próba opowiedzenia o ich życiu i zwyczajach. Tematem fotografii mogły być motyle dzienne lub nocne, które bytują na terenie białostockich parków, skwerów, lasów, łąk, nieużytków i innych terenów zielonych, a także ich różne stadia rozwojowe (jajo, gąsienica, poczwarka).

Do konkursu zgłosiło się prawie 100 osób, a laureatów wyłoniła komisja konkursowa, w skład której weszli również pracownicy Instytutu Biologii - dr Agata Kostro-Ambroziak i dr hab. Marcin Sielezniew. Wśród nagród - m.in książki poświęcone motylom autorstwa znakomitego znawcy tych owadów dra hab. Marcina Sielezniewa, który o osobliwościach z życia motyli opowie także podczas gali rozdania nagród. Uroczystość będzie też okazją do zaprezentowania najlepszych prac konkursowych.

Po uroczystości uczestnicy konkursu i wszyscy zaproszeni goście odwiedzą Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. A. Myrchy.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Instytucją wspierającą jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Patronat medialny nad konkursem objęło Polskie Radio Białystok.