Studia podyplomowe na UwB. Ciągle jest szansa na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych

Do wyboru jest blisko 30 kierunków. Każdy gwarantuje zdobycie specjalistycznej wiedzy z wybranej dziedziny. Takie są studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku. Nadal jest szansa, by wybrać kierunek dla siebie. Rekrutacja jeszcze trwa.

Uniwersytet w Białymstoku kształci nie tylko na studiach I i II stopnia oraz w szkołach doktorskich. Uczelnia posiada również ofertę dla osób, które posiadają już wykształcenie wyższe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie, ale chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Specjalnie dla nich prowadzi studia podyplomowe. To prawie 30 kierunków z różnych dziedzin.

Największy wybór studiów podyplomowych jest na Wydziale Ekonomii i Finansów – 10 kierunków, a wśród nich: bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych, rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego, zarządzanie projektami Unii Europejskiej, czy komunikacja i public relations.

Bogatą ofertę studiów po dyplomie ma również Wydział Prawa. To m.in. międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego, zamówienia publiczne, doradztwo podatkowe, kształcenie tłumaczy przysięgłych języka angielskiego.

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych zaprasza m.in. na ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego i archiwistykę, zaś Wydział Filologiczny na studia podyplomowe logopedyczne.

Dwa kierunki: psychologia w zarządzaniu oraz zarządzanie zasobami ludzkimi proponuje Instytut Zarządzania. Można też zgłosić się na studia podyplomowe z biologii (Wydział Biologii) i fizyki (Wydział Fizyki).

Rekrutacja na studia podyplomowe jeszcze trwa, choć termin jej zakończenia jest różny dla poszczególnych kierunków. Najczęściej zapisy prowadzone są do końca września, natomiast szczegóły można sprawdzić na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku (zakładka rekrutacja/studia podyplomowe). Zapisy kandydatów prowadzone są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwb.edu.pl)

- Studia podyplomowe są jedną z lepszych metod podniesienia własnych kwalifikacji, kompetencji oraz uzupełnienia i poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie – podkreśla dr hab. Krzysztof Korotkich, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku. - Walorem takiej formy kształcenia jest zazwyczaj wąska specjalizacja kierunku, krótki czas trwania cyklu kształcenia oraz niewielkie grupy zajęciowe, umożliwiające lepszy, łatwiejszy kontakt nauczycieli akademickich z uczestnikami zajęć – dodaje prorektor.

Przypomina, że absolwenci studiów podyplomowych są specjalistami w wybranej dziedzinie, uzyskują bowiem niezbędną wiedzę i umiejętności do lepszego wykonywania swojej pracy zawodowej lub do rozwijania pasji naukowych.