Władze Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego z wizytą na UwB

Data wydarzenia 22-12-2015

21 i 22 grudnia na Uniwersytecie w Białymstoku gościli rektorzy i dziekani Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, z prof. Andrzejem Korolem, rektorem tej uczelni, na czele.

Cel dwudniowej wizyty to przede wszystkim omówienie możliwości rozwoju współpracy. Uniwersytety - białostocki i grodzieński – współpracują od blisko 20 lat. Pierwszą umowę w tej sprawie zawarły z białoruskim partnerem jeszcze władze Filii Uniwersytetu Warszawskiego.

Współpraca obejmuje m.in. działalność naukową – udział w konferencjach, spotkania studenckich kół naukowych. Obie uczelnie chciałyby zintensyfikować kontakty. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości wymiany nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów.

Pierwszego dnia rozmowy miały charakter plenarny. Drugiego dnia spotkania odbywały się na poszczególnych wydziałach UwB. Ważnym punktem wizyty było podpisanie przez rektorów, prof. Leonarda Etela i prof. Andrzeja Korola, nowej umowy o współpracy (poprzednia właśnie wygasa). Goście z Grodna mieli też okazję obejrzeć nowy kampus Uniwersytetu w Białymstoku i zapoznać się z możliwościami w zakresie badań, jakie daje nowa infrastruktura.