Xylopolis na EXPO 2020 w Dubaju. Swój udział w prezentacji ma też Uniwersytet w Białymstoku

Podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się wspólna prezentacja Województwa Podlaskiego oraz resortu klimatu i środowiska organizowana pod hasłem Xylopolis. Region zaprezentuje się w Pawilonie Polski w ramach wystawy czasowej, w dniach 15-24 października 2021 r. Celem przedsięwzięcia jest promocja kultury, nauki, gospodarki i walorów turystycznych regionu. Partnerem przedsięwzięcia jest Uniwersytet w Białymstoku.

W czwartek 27 maja w Uniwersyteckim Centrum Kultury na terenie kampusu UwB została zorganizowana konferencja prasowa dotycząca Xylopolis. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji, które realizują ten projekt: Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska, Adrian Malinowski - ‎Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO 2020 Dubai, Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego, dr inż. Krystian Szczepański - Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, prof. Robert Ciborowski - rektor Uniwersytetu w Białymstoku, dr. hab. inż. Marta Kosior–Kazberuk, prof. PB – rektor Politechniki Białostockiej oraz Jan Mikołuszko - Przewodniczący Rady Fundacji Grupy Unibep Unitalent.

W trakcie konferencji zostały zaprezentowane szczegóły wspólnej prezentacji Województwa Podlaskiego oraz resortu klimatu i środowiska w Pawilonie Polski w Dubaju, która odbędzie się w październiku tego roku.

Sercem prezentacji będzie wystawa Xylopolis - opowieść o mariażu pierwotnej natury z nowoczesną technologią. To wizja puszczy krzemowej, czystej gospodarki, która na zasadach symbiozy z przyrodą tworzy ekosystem dwóch spójnych organizmów, wzajemnie się wspierających.

Będzie to fascynująca historia, głęboko i prawdziwie osadzona w rzeczywistości podlaskiego regionu, w którym lasy są jednym z najcenniejszych bogactw przyrodniczych, a drewno – surowcem, który od zawsze miał ogromny wpływ na życie mieszkańców i odgrywał ważną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym. Wystawa połączy wiedzę o podlaskiej naturze
z przykładami potencjału, kreatywności i osiągnięć mieszkańców w obszarze badań, nowych technologii, rozwojowych branż gospodarki czy sztuki.

- Xylopolis to przedsięwzięcie, które wpisuje się w hasło naszego województwa, czyli Podlaskie zasilane naturą. Wiemy, że drewno i lasy to jedno z najcenniejszych bogactw, jeżeli chodzi o nasz region. Chcemy tym projektem przedstawić, jak to bogactwo można dobrze wykorzystać zarówno w obszarach gospodarczych, budownictwie mieszkaniowym, turystyce, nauce i sztuce. W ramach Expo 2020 chcemy też przedstawić historię regionu przez pryzmat drewna. Jest nam bliskie i bardzo mocno z nami związane -  mówił w trakcie konferencji marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

- O naszym udziale w prezentacji zdecydowały o tym co najmniej trzy powody. Każdy z nich ma swoją symbolikę i jest oparty o nasze doświadczenie i aspiracje. Po pierwsze ten projekt to wizytówka Polski i pokazanie piękna, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Jak wyglądamy za okno to w większości wypadków możemy dostrzec drzewo. Traktujemy to jako coś cudownego, ale normalnego. Taki świat nie jest, a biorąc pod uwagę zmiany w temperaturach, to musimy spodziewać się pustynnienia. Dlatego o to przyrodnicze bogactwo należy dbać. Podlaskie jest w tym kontekście województwem symbolicznym, wyjątkowym, będącym gospodarzem wielu parków narodowym. Kolejny powody to cudowne połączenie różnych instytucji i oddanie tego projektu w ręce młodych – podkreślał Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Wystawa przyczyni się też do kreowania wizerunku Polski jako kraju skutecznie łączącego elementy ochrony środowiska z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju. Pomoże też w wypromowaniu polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska, takich jak ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka czy ekoinnowacje.  

Odwiedzający Pawilon Polski w Tygodniu Podlaskim będą mieli okazję wziąć udział w rodzinnych warsztatach prowadzonych przez studentów Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki podlaskim uczelniom region zaprezentuje przykłady nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak łaziki marsjańskie, które zamiast eksploatacji odległych planet mogą w przyszłości służyć zachowaniu pierwotnej natury. Zwiedzający będą też mogli nauczyć się budowania z naturalnych i powszechnie dostępnych materiałów domków dla owadów, co przyczyni się do upowszechniania postaw proekologicznych.

- Uniwersytet w Białymstoku to uczelnia, która zajmuje się wszystkimi aspektami, które będą w sposób pośredni lub bezpośredni związane z całym projektem. Co więcej, realizuje te działania na poziomie bardzo wysokim. Nauki biologiczne i powiązane z nimi nauki chemiczne to nic innego, jak analiza tego wszystkiego, co na Podlasiu mamy – mówił rektor UwB prof. Robert Ciborowski.

Przypomniał, że nasza uczelnia to również "ogarek kultury i informacji" o tym, że natura, las, woda, powietrze to wyjątkowo ważne wartości w życiu człowieka. Jak mówił rektor, choć nauka ma dziś charakter globalny, także w lokalnych uczelniach takich jak Uniwersytet w Białymstoku wykuwane są sukcesy na skalę światową. Przykładem jest udział prof. Piotra Jaranowskiego w pierwszej detekcji fal grawitacyjnych, uhonorowanej m.in. Nagrodą Noblą, czy opracowanie przez prof. Andrzeja Stupakiewicza metody zimnego ultraszybkiego zapisu informacji. I tym będziemy chwalić się w Dubaju.

Wystawie w Dubaju towarzyszyć będą występy artystyczne znanej grupy Fair Play Crew ze specjalnym programem „Komedia zasilana naturą” oraz pokaz elektromobilnych rowerów przyszłości przygotowany przez Adama Zdanowicza, twórcę największej w Polsce pracowni rowerów customowych.

Przygotowaniom do podlaskiej prezentacji w Dubaju towarzyszyć będzie kampania promocyjna. W jej ramach przygotowana została m.in. strona internetowa Xylopolis, która ma być nie tylko źródłem informacji o wystawie i postępach prac nad nią, ale także narzędziem edukacji ekologicznej.

Zdjęcia/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego