Zaproszenie na spotkanie z Przewodniczącym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Data wydarzenia 01-12-2017

Rektor UwB dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB, zaprasza pracowników UwB na spotkanie z prof. dr hab. inż. Kazimierzem J. Furtakiem – Przewodniczącym Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, które będzie dotyczyło działalności Komisji, zakładanych zmian w ustawie o stopniach i tytule naukowym oraz perspektyw ścieżek kariery naukowej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia br. o godz. 10.00 w auli Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M.