Związkowy Wieczór Opłatkowo-Noworoczny

Data wydarzenia 23-01-2018

We wtorek 16 stycznia członkowie związków zawodowych działających na naszym Uniwersytecie – NSZZ „Solidarność”, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Bibliotekarzy - spotkali się na Wieczorze Opłatkowo-Noworocznym.

W Wieczorze uczestniczyli Jego Magnificencja Rektor UwB – prof. Robert Ciborowski, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr hab. Henryk Ciereszko, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr hab. Andrzej Borkowski, a także Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego – prof. Joanna Sadowska, i przedstawiciel Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” – mecenas Dariusz Borowski.

Dzieląc się opłatkiem, zgromadzeni składali sobie najlepsze, najszczersze życzenia. Wspólne śpiewanie kolęd – katolickich i prawosławnych – przeplatało się z towarzyskimi, przyjacielskimi rozmowami.