Tu pogłębisz swoją wiedzę, zyskasz nowe możliwości, a do wyboru masz ponad 8 kierunków. Studia II stopnia trwają cztery semestry i kończą się tytułem magistra. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które posiadają już dyplom studiów wyższych (co najmniej licencjackich).


 

 


Studia I stopnia | Studia II stopnia | Studia jednolite magisterskie
Studia niestacjonarne I stopnia | Studia niestacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Studia podyplomowe | Filmowe spotkania UwB
| Maturalne niezapominajki

Dlaczego UwB | Dlaczego Białystok | Rekrutacja krok po kroku 
| Wyszukiwarka studiów |