Tu pogłębisz swoją wiedzę, zyskasz nowe możliwości, a do wyboru masz ponad 20 kierunków. Studia II stopnia trwają cztery semestry i kończą się tytułem magistra. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które posiadają już dyplom studiów wyższych (co najmniej licencjackich).