3,3 mln zł dla dr. hab. Andrzeja Stupakiewicza, fizyka UwB, na realizację nowego projektu

Data wydarzenia 21-12-2017

Fizyk Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB, otrzymał 3,3 mln zł w konkursie TEAM Fundacji Nauki Polskiej na realizację projektu, realizowanego na Wydziale Fizyki w Zakładzie Fizyki Magnetyków. To konkurs na projekty badawczo-rozwojowe oraz wsparcie badań zespołowych w najbardziej innowacyjnych obszarach. Tytuł projektu to „Innowacyjna technologia zimnego ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego oraz nowe podejście do ultraszybkiej opto-spintroniki”.

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiej technologii magnetycznego zapisu informacji, bazującej na tegorocznym odkryciu, opisanym na łamach „Nature” - metody wyłącznie optycznego ultraszybkiego przełączenia magnetyzacji. Projekt pozwoli zarówno na przeprowadzenie nowych badań w celu wyjaśnienia mikroskopowych mechanizmów ultraszybkiego przełączenia, jak i dokonanie optymalizacji wydajności zapisu, przez wykonanie przestrzennej strukturyzacji warstw dielektrycznych sprzężonych z nanowarstwami metalicznymi. Oczekuje się, że połączenie ultrakrótkich impulsów laserowych do zapisu wraz z adresowaniem, wykorzystującym impulsy spolaryzowanego spinowo prądu elektrycznego, pozwoli rozwinąć nowy kierunek w fizyce magnetyzmu tzw. ultraszybką opto-spintronikę.

W ramach projektu planowane są nowe etaty dla młodych doktorów i doktorantów oraz stypendia dla studentów. Finansowanie zostało przyznane na 3 lata, możliwe jest jego przedłużenie o kolejne 2 lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Program TEAM jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pełna lista laureatów programu jest dostępna na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.