Wojewoda podlaski wręczył odznaczenia państwowe pracownikom UwB

Data wydarzenia 20-12-2017

 Aż 45 pracowników Uniwersytetu w Białymstoku odebrało dziś (20.12.2017) odznaczenia państwowe, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Aktu dekoracji podczas posiedzenia Senatu UwB dokonał Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

 

Złote medale za długoletnią służbę otrzymali:

 • z Wydziału Biologiczno-Chemicznego: Stanisław Płonowski
 • z Wydziału Ekonomii i Zarządzania: Jan Dembiński, Dorota Ostaszewska    
 • z Wydziału Filologicznego: mgr Elżbieta Kołakowska, mgr Danuta Muszyńska, Alina Szlędak
 • z Wydziału Historyczno-Socjologicznego: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, prof. dr hab. Andrzej Sadowski   
 • z Wydziału Matematyki i Informatyki: dr Anna Rybak
 • z Wydziału Pedagogiki i Psychologii: dr hab. Ewa Citko, prof. UwB, dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB, prof. dr hab. Elwira Kryńska
 • z Wydziału Prawa: prof. dr hab. Emil Pływaczewski, dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB
 • ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: mgr Dorota Żmudzka        

 

Srebrne medale za długoletnią służbę otrzymali:

 • z Wydziału Biologiczno-Chemicznego: dr hab. Ewa Gorodkiewicz, dr hab. Agnieszka Wilczewska                       
 • z Wydziału Ekonomii i Zarządzania: dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB, dr Beata Madras-Kobus, dr Teresa Mikulska, mgr Jolanta Wiszniewska                         
 • z Wydziału Filologicznego: mgr Agnieszka Jelska-Cydzik, dr Marzanna Karolczuk, dr Joanna Szerszunowicz, dr Robert Szymula                                 
 • z Wydziału Fizyki: dr hab. Katarzyna Rećko    
 • z Wydziału Matematyki i Informatyki: dr hab. Alina Dobrogowska                        
 • z Wydziału Pedagogiki i Psychologii: dr Andrzej Dakowicz, dr hab. Dorota Misiejuk, prof. UwB, dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB, dr Agata Samsel             
 • z Wydziału Prawa: dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, dr Jarosław Matwiejuk, prof. dr hab. Maciej Perkowski          

Srebrny medal za długoletnią służbę przyznano także dr. hab. Tomaszowi Olchanowskiemu z Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

 

Brązowe medale za długoletnią służbę otrzymali:

 • z Wydziału Ekonomii i Zarządzania: dr Dorota Wyszkowska                           
 • z Wydziału Matematyki i Informatyki: dr inż. Agnieszka Bołtuć, dr Tomasz Czyżycki, dr inż. Andrzej Kużelewski, dr Bartosz Kwaśniewski                   
 • z Wydziału Pedagogiki i Psychologii: dr Anna Józefowicz, dr Artur Konopacki                               
 • z Wydziału Prawa: dr Izabela Kraśnicka, dr Iwona Wrońska                                         

 

Natomiast Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2017 r., otrzymał prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz z Wydziału Biologiczno-Chemicznego.