Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia świętuje 50-lecie

Data wydarzenia 15-11-2018

Były wspomnienia, życzenia, prezenty i urodzinowy tort, w programie są także konferencje naukowe. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia świętuje jubileusz 50-lecia działalności.

Dwudniowe obchody rozpoczęły się od rocznicowej uroczystości, w której oprócz władz oraz pracowników BU wzięło udział wielu gości – m.in. przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku, szefowie współpracujących z Biblioteką Uniwersytecką instytucji z miasta i regionu. Zaproszenie przyjęli też dyrektorzy bibliotek uniwersyteckich z Grodna, Baranowicz i Mińska.

Dyrektor BU, dr hab. Piotr, Chomik, prof. UwB, w swoim wystąpieniu przypomniał najważniejsze fakty z historii tej instytucji. Mówił m.in. o rozwoju kadry, bibliotecznych zbiorów, ale też wyzwaniach, jakie stoją przed biblioteką w związku z ciągłym rozwojem nowych technologii i nowymi potrzebami użytkowników. Wspominając o kolejnych siedzibach Biblioteki Uniwersyteckiej wyraził nadzieję, że szybko uda się zbudować nowy gmach na jej potrzeby w kampusie UwB. Dziękował też byłym i obecnym pracownikom biblioteki za ich zaangażowanie i profesjonalizm.

Obecny na uroczystości prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, podkreślał szczególną rolę Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia.

- Jest placówką, której działalność i osiągnięcia wpisują się w sposób trwały w dorobek Uniwersytetu w Białymstoku. Stanowi niezbędny warsztat w działalności naukowej i dydaktycznej, niezaprzeczalna jest jej rola dla miasta i regionu - jako potężnego centrum informacji naukowej – mówił dr hab. Wojciech Śleszyński. - Przez ostatnich 50 lat biblioteka przechodziła wiele przemian i reorganizacji, zmieniła się jej rola. Obecnie, oprócz miejsca, gdzie dostępne są książki, publikacje i czasopisma, również w formie audiowizualnej, stała się miejscem, gdzie odbywają się konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania autorskie, odczyty, sympozja, wernisaże i wystawy.

Z okazji jubileuszu biblioteka przygotowała dwie konferencje naukowe. Temat pierwszej to „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość". Drugie naukowe spotkanie, zaplanowane na piątek (16.11.2018), odbędzie się pod hasłem „Zaprojektuj otwartość”. To wydarzenie nawiązuje do obchodów Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce.

Historia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia rozpoczęła się 1 października 1968 roku, wraz z utworzeniem Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Podstawę jej ówczesnych zbiorów stanowiły połączone księgozbiory bibliotek I i II Studium Nauczycielskiego w liczbie 60 tys. woluminów. Zasoby te zostały znacznie wzbogacone dzięki darom przekazanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, inne biblioteki krajowe i osoby prywatne. Obecnie księgozbiór BU liczy ponad 600 000 woluminów i jednostek (m.in. książek, czasopism i zbiorów specjalnych). Biblioteka gromadzi piśmiennictwo polskie i zagraniczne w zakresie odpowiadającym potrzebom uczelni (przede wszystkim w zakresie filozofii, logiki, historii, religioznawstwa, teologii katolickiej i prawosławnej, filologii, socjologii, prawa, pedagogiki i psychologii, ekonomii, a także nauk biologicznych i ścisłych). Szczególną wagę przywiązuje do gromadzenia wydawnictw mniejszości narodowych oraz literatury dotyczącej wielokulturowości regionu podlaskiego. Biblioteka systematycznie digitalizuje swoje zbiory, umożliwia dostęp on-line do elektronicznych wydawnictw oraz baz e-czasopism i e-książek.

Obecnie BU mieści się w dwóch budynkach. Przy ul. Akademickiej znajduje się m.in. Czytelnia Humanistyczna, Zbiory Specjalne, Centrum Dokumentacji Europejskiej i redakcja Repozytorium UwB. Natomiast w kampusie przy ul. Ciołkowskiego użytkownicy mogą korzystać z Wypożyczalni Głównej, Wypożyczalni Międzybibliotecznej, Czytelni Ogólnej i Oddziału Informacji Naukowej. Na terenie kampusu znajduje się też Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego, w którym można obejrzeć pamiątki po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie, w tym należący niegdyś do niego księgozbiór.