Oferta Akademickiej Poradni Psychologicznej

Data wydarzenia 15-11-2018

Akademicka Poradnia Psychologiczna organizuje „Trening komunikacji interpersonalnej”. Celem treningu jest poznanie i zrozumienie mechanizmów komunikacji z drugim człowiekiem. Zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy zwiększa szanse na efektywne kontakty interpersonalne w przyszłości. Studentów zainteresowanych udziałem w treningu prosimy o kontakt mailowy z dr. Andrzejem Dakowiczem (a.dakowicz@uwb.edu.pl).