Dr Krzysztof Szerenos nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Fizyczne

Data wydarzenia 23-11-2018

Dr Krzysztof Szerenos z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał Nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego za rozprawę doktorską. PTF doceniło jego pracę zatytułowaną „Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in dielectrics”.

Dr Szerenos w swojej rozprawie opisał nową metodę ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego w cienkich warstwach dielektrycznych. Promotorem pracy jest dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB.

To nie pierwsze wyróżnienie dla dr. Krzysztofa Szerenosa. Badacz z UwB otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2018) za najlepszą rozprawę doktorską. W kwietniu odebrał też Medal Młodego Uczonego przyznany przez Politechnikę Warszawską.

Dr Szerenos jest współautorem (wraz z dr. hab. A. Stupakiewiczem, prof. UwB) publikacji, która ukazała się w 2017 r. w tygodniku „Nature”. Więcej informacji o tych badaniach  można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku.


Informacja o tegorocznych nagrodach Polskiego Towarzystwa Fizycznego.