Z perspektywy Moskwy i Białegostoku. Dwa spojrzenia na relacje polsko-rosyjskie w I połowie XX wieku

Data wydarzenia 22-11-2018

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku zapraszają na wyjątkową dyskusję. O relacjach polsko-rosyjskich w I połowie XX w. rozmawiać będą dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. UwB i dr hab. Giennadij Matwiejew - historycy z Białegostoku i Moskwy, równolatkowie, którzy urodzili się na początku listopada (1. i 2.) 1943 r. Dziadek Adama Cz. Dobrońskiego był żołnierzem z poboru w gwardii carewicza w Sankt Petersburgu, z kolei ojciec Giennadija Matwiejewa został wcielony do Armii Czerwonej maszerującej w 1920 r. na Warszawę.

Dyskusja składać się będzie z trzech bloków, odnoszących się do problemów geopolityki, dyktatu rządzących oraz o relacji międzyludzkich:

  1. Polacy i Rosjanie przed 1918 rokiem. Doświadczenia historyczne. Totalni wrogowie skazani na siebie?
  2. Odradzanie się Polski, niewypowiedziana wojna 1919-1921. Czy można było inaczej ułożyć sąsiedztwo na granicy ustalonej w Rydze?
  3. Od września 1939 do maja 1945 roku. Odwet Stalina? Tragiczne przeżycia Polaków oraz Rosjan. Zapis pamięci i jego skutki po dzień dzisiejszy.

W konkluzji dyskusji poruszona zostanie kwestia perspektyw wzajemnych stosunków polsko-rosyjskich: Co dalej, czy jesteśmy skazani na kolejne konfrontacje?

Dyskusję poprowadzą dr Jan Jerzy Milewski (prezes białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego) i dr hab. Jan Snopko, prof. UwB (dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku). Pytania można będzie zadawać z sali lub przesłać wcześniej na adres mailowy: snopko@uwb.edu.pl

Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2018 r. (piątek) w auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego (Plac NZS 1), początek o godz. 13.00. Wstęp wolny.

Dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. UwB, przez wiele lat był pracownikiem Instytutu Historii i Nauk Politycznych. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od prawie 40 lat zajmuje się historią Białegostoku i regionu. Jest autorem licznych publikacji naukowych, redaktorem historycznych rubryk prasowych w Kurierze Porannym (Kramik Regionalny i Album Białostocki), współautorem i redaktorem wielu książek, m.in. Białystok lata 20-te lata 30-te, Białostoccy Żydzi, Białystok na starych pocztówkach, Historia Województwa Podlaskiego, Białystok. Historia miasta. W swoich publikacjach przybliżył postać Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (w książkach Ostatni Prezydent II RP i Ryszard Kaczorowski. Dziewięć wieczorów z Prezydentem). Dzięki jego staraniom w Bibliotece Uniwersyteckiej powstał Gabinet Prezydenta Kaczorowskiego – dr hab. Adam Cz. Dobroński, prof. UwB jest jego kustoszem. 

Dr hab. Giennadij Matwiejew jest absolwentem i profesorem Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa, kierownikiem Katedry Historii Słowian Południowych i Zachodnich. Członek Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Spraw Trudnych. Autor m.in. rosyjskiej biografii marszałka Józefa Piłsudskiego (Moskwa 2008), współautor zbioru dokumentów Krasnoarmiejcy w polskom plenu w 1919–1922 g. Sbornik dokumentow i materiałow wydanego wspólnie w 2004 roku przez polską Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Federalną Agencję ds. Archiwów Rosji, dotyczącego kwestii jeńców sowieckich w niewoli polskiej w latach 1919-1921. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy naukowej.