Dwie kolejne MINIATURY będą realizowane na Uniwersytecie w Białymstoku

Na najnowszej liście rankingowej konkursu MINIATURA 5 znalazły się dwie kolejne badaczki z UwB. Obie reprezentują Wydział Chemii.

Dr Ilona Kiszkiel-Taudul otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 430 zł na badania wstępne dotyczące projektowania i wykorzystania cieczy głęboko eutektycznych. Tytuł jej projektu brzmi „Mikroekstrakcja tygecykliny z próbek mleka za pomocą cieczy głęboko eutektycznych”.

Natomiast dr Aneta Sokół otrzymała blisko 50 000 zł na realizację zadań w projekcie „Wykorzystanie rzęsy drobnej (Lemna minor L.) jako efektywnego oraz proekologicznego sposobu oczyszczania wód i ścieków z piżm policyklicznych na przykładzie galaksolidu”.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki, celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy działanie. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Listy rankingowe konkursu dostępne są pod adresem https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura5