Forum Kół Naukowych

Forum Kół Naukowych to inicjatywa, która ma łączyć funkcjonujące na Uniwersytecie w Białymstoku studenckie koła naukowe. Formalnie na uczelni zarejestrowanych jest ponad 90 organizacji, aktywnie działa ponad 60. Liczymy, że właśnie nasze Forum będzie wspierać aktywność naukową i kreatywność studentów UwB. Liczymy, że powstawać będą nowe koła, a „odwieszone” zostaną te, w których wyczerpała się energia do działania.

Choć słowem kluczem jest tu „współdziałanie”, wierzymy, że razem można więcej, lepiej, bardziej innowacyjnie, poza sztampą i wypracowanymi drogami. Inne definicje „współdziałania” mówią o podejmowaniu działań wzajemnie zgodnych i uzupełniających się. W tym uzupełnianiu się widzimy także siłę, tak jak siłą w badaniach naukowych jest interdyscyplinarność. Współdziałanie i współpraca - na to liczymy. Często te pojęcia używane są zamiennie. Ale w literaturze dotyczącej zarządzania, współpracę definiuje się jako element większej całości, jaką jest współdziałanie. I to właśnie współdziałanie zawiera także współnaukę czy współzabawę. Wierzymy, że na wszystko znajdzie się miejsce w ramach naszego Forum.

Jeszcze jedna informacja: Forum Kół Naukowych Uniwersytetu w Białymstoku to wynik współdziałania Parlamentu Studenckiego UwB, opiekunów kół naukowych oraz prorektorów: ds. studenckich oraz kształcenia.

Zapraszamy do wspólnego działania, pracy, nauki i zabawy.  Strona internetowa: forumkn.uwb.edu.pl