Grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki dla badaczki z UwB

Data wydarzenia 16-11-2018

Ponad 965 tys. zł dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki otrzyma dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Badaczka zdobyła dofinansowanie w ramach konkursu Dziedzictwo narodowe. Dzięki temu, wraz ze swoim zespołem, zrealizuje projekt pt. "Naukowa, krytyczna edycja z rękopisów w pięciu tomach korespondencji Tymona Terleckiego z Jerzym Giedroyciem, Mieczysławem Grydzewskim, Janem Nowakiem-Jeziorańskim, Kazimierzem Wierzyńskim i innymi".

Realizacja projektu potrwa pięć lat i dotyczy badań źródłowych. Naukowcy przeprowadzą kwerendy w archiwach krajowych i zagranicznych, m.in. w Nowym Jorku, Londynie, Oxfordzie i Paryżu. Wyniki tych poszukiwań zostaną zaprezentowane w postaci edycji korespondencji Tymona Terleckiego z wymienionymi w tytule grantu wybitnymi postaciami polskiej emigracji politycznej XX wieku.

- Respondentami Terleckiego byli czołowi twórcy oraz organizatorzy życia emigracyjnego – tłumaczy dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB. – Byli wśród nich nie tylko politycy, ale też redaktorzy czasopism, które stanowią niezbywalną część kultury polskiej, jak "Kultura" Jerzego Giedroycia i londyńskie "Wiadomości" Mieczysława Grydzewskiego. Terlecki korespondował również z wybitnymi radiowcami, jak dyrektor Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa w Monachium Jan Nowak-Jeziorański, czy jak jeden z najwybitniejszych poetów polskich XX w. Kazimierz Wierzyński, po wojnie aktywny twórca na wielu polach życia literackiego i politycznego..

Edycja zostanie również dopełniona mniejszymi zespołami epistolarnymi (m.in. S. Tyszkiewicza, W. Hulewicza, T. Nowakowskiego, T. Korian, W. Weintrauba, S. Flukowskiego, R. Kołonieckiego, R. Palestra).

- Projekt stanowi ważny krok na drodze do rekonstrukcji pełnego obrazu kulturowych, ideowych i politycznych źródeł poszukiwań dróg ocalenia narodowej tożsamości w ideologicznie podzielonym świecie po 1945 roku i w tym sensie wpisuje się w priorytetowy obszar badań dziedzictwa narodowego – dodaje prof. Wejs-Milewska. - Ma też ważne znaczenie dla polskiej humanistyki, literaturoznawstwa, teatrologii, historii idei, życia literackiego emigracji, zwłaszcza że Tymon Terlecki był czołową postacią polskiej diaspory wychodźczej, a jego dorobek nie został do tej pory w pełni poznany, przybliżony i skomentowany.

Jak ocenia badaczka, projekt może też przyczynić się do przywrócenia pamięci o ważnych dla polskiej kultury osobach - politykach, pisarzach, krytykach, edytorach - oraz zapisania ich w świadomości współczesnych Polaków, co jest bardzo istotne w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości.

Zespół badawczy, którym pokieruje dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB, będzie liczył łącznie 10 osób. Oprócz pracowników Uniwersytetu w Białymstoku zostaną do niego zaangażowani m.in. doktoranci UwB oraz inni badacze krajowi i zagraniczni specjalizujący się w problematyce emigracyjnej i edytorskiej.

Więcej informacji o konkursie i jego wynikach można znaleźć na stronie MNiSW.

fot. archiwum KUL