Kolejna grupa studentów z Chin przyjechała na UwB

Data wydarzenia 13-11-2018

18 studentów z dwóch chińskich uczelni rozpoczęło naukę na Uniwersytecie w Białymstoku. Na największej podlaskiej uczelni spędzą semestr.  

Goście z Chin to studenci Louynag Normal University oraz North University of China. Uniwersytet w Białymstoku podpisał z tymi uczelniami umowy o współpracy. Żacy będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w języku angielskim na pięciu wydziałach UwB: biologiczno-chemicznym, ekonomii i zarządzania, fizyki, pedagogiki i psychologii oraz prawa.  

Chińskich studentów powitał dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB – prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej. Życzył im owocnej nauki i miłego pobytu w stolicy Podlasia. Zapewnił też, że mogą liczyć na wszelką pomoc ze strony pracowników uczelni.

Studentów z Chin będą też wspierać studenci UwB należący do organizacji Erasmus Student Network. Pomogą w lepszym poznaniu uczelni, miasta, podpowiedzą gdzie najlepiej robić zakupy czy jakie zasady obowiązują w miejskiej komunikacji.

To już kolejna grupa żaków z Chin, która przyjechała na wymianę studencką na Uniwersytet w Białymstoku. Wiosną 2018 r. UwB gościł 39 studentów z Luoyang Normal University.

 - Umiędzynarodowienie to jeden z priorytetów Uniwersytetu w Białymstoku, dotyczy to zarówno nauki, jak i dydaktyki – mówi dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB, prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej. – Chiny są dla nas kierunkiem strategicznym, bo coraz więcej żaków z tego kraju wyjeżdża na wymiany i studia za granicę. Bardzo intensywnie zabiegamy o współpracę z tamtejszymi uczelniami i jak widać to zaczyna przynosić efekty.

W roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie w Białymstoku na studiach I, II stopnia i doktoranckich kształci się na stałe blisko 470 studentów zagranicznych. Największą grupę stanowią obywatele Litwy (289 osób) - to w większości studenci Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie. Sporo jest też żaków z Białorusi (150) i Ukrainy (20). W gronie studentów UwB są też obywatele Federacji Rosyjskiej, Austrii, Armenii, Brazylii, Bułgarii, Czech i Indii. Największa podlaska uczelnia przyciąga też studentów w ramach wymian, przede wszystkim z programu Erasmus - przyjeżdżają do Białegostoku na semestr lub dwa. W tym roku będzie to w sumie ponad 60 osób, najwięcej z Hiszpanii, Turcji i Włoch.