Uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Data wydarzenia 09-11-2018

W dniu 8.11.2018 r. w auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku oraz Okręg Podlaski Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób – przede wszystkim nauczycieli podlaskich szkół oraz pracowników UwB. Wśród zaproszonych gości byli Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski oraz Sławomir Broniarz – prezes Związku Nauczycielstwa. Uroczystość otworzyli prof. Robert Ciborowski – rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Andrzej Gryguć – prezes Podlaskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Uczestnicy rocznicowego spotkania wysłuchali dwóch okolicznościowych wykładów, które wygłosili pracownicy Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB. Prof. Halina Parafianowicz mówiła o niepodległości Polski w planach mocarstw zachodnich. Natomiast dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB o odzyskaniu niepodległości na obszarze północno-wschodnich kresów II Rzeczypospolitej. W holu przed aulą goście uroczystości mogli też obejrzeć wystawę tematyczną pt. „Tak powstała Niepodległa” - opracowaną i udostępnioną przez Biuro Programu Niepodległa (koordynowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Ekspozycja będzie prezentowana do końca miesiąca.