Legendy Starego Kontynentu – po polsku, dla obcokrajowców. Projekt UwB dofinansowany przez NAWA

Europejskie legendy pomogą obcokrajowcom w nauce języka polskiego. A wszystko dzięki międzynarodowemu projektowi, jaki będzie realizowany od października tego roku na Uniwersytecie w Białymstoku oraz zagranicznych uczelniach partnerskich. UwB zdobył na ten cel prawie 69 tys. zł w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Jak mówią pomysłodawcy projektu, legendy to teksty ponadczasowe. Są cennym dziedzictwem naszych przodków, żyją w kulturze każdego narodu i niosą wartości uniwersalne. Dlatego świetnie nadają się do nauki języka.

- W naszym projekcie do promocji polszczyzny wykorzystamy legendy, na których wychowały się pokolenia Europejczyków, także Polaków. Teksty zostały zebrane w ostatnich dwóch latach od studentów obcokrajowców studiujących w Polsce oraz w naszych uniwersytetach partnerskich. Niosą one swoisty przekaz (europejskość), mają wspólne motywy i cechy gatunkowe. Potencjał kulturowy oparty na przekazanych w legendach prawdach historycznych, ale też niepotwierdzonych zdarzeniach i zjawiskach, jest doskonałym materiałem do nauki języka polskiego na różnych poziomach znajomości. W ten sposób polszczyzna stanie się też medium kulturowym między Wschodem a Zachodem – wyjaśnia dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB, kierownik projektu.

Zadaniem Uniwersytetu w Białystoku w projekcie będzie przygotowanie książki "Legendy Starego Kontynentu. Teksty i ćwiczenia dla obcokrajowców". Zostanie ona wydana w dwóch wersjach: drukowanej oraz w postaci e-booka. Natomiast w uczelniach partnerskich – w Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy) oraz w Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Wilnie (Litwa) – odbędą się warsztaty z kultury żywego słowa i techniki mówienia, a także warsztaty leksykalno-gramatyczne z języka polskiego. Planowane są także spotkania z tamtejszymi studentami polonistyki, uczniami polskich szkół, nauczycielami języka polskiego i wykładowcami, podczas których promowana będzie wydana w ramach projektu publikacja.

- Odbiorcy przygotowanych przez nas tekstów, a także uczestnicy zaplanowanych zajęć, będą mogli nie tylko poprawić znajomość języka polskiego. Uzupełnią wiedzę z zakresu techniki mówienia, kultury żywego słowa, sprawdzą się w ćwiczeniach gramatyczno-leksykalnych. Projekt umożliwi im też porównanie motywów kulturowych – dodaje prof. Joanna Kuć.

Dr hab. prof. UwB Joanna Kuć jest językoznawcą, glottodydaktykiem i logopedą, a także lektorem języka polskiego. Jest m.in. autorką publikacji „Z polskim słowem. Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne dla obcokrajowców”. Prowadziła warsztaty z emisji głosu dla studentów polonistyki w Ostrawie, Ołomuńcu i na Łotwie. W realizację projektu będzie też zaangażowany dr Konrad K. Szamryk – językoznawca, glottodydaktyk, lektor języka polskiego. Jest m.in. współautorem publikacji „Podlaskie opowieści i legendy” (2015), „Podlasie w legendach” (2017) oraz autorem materiałów dydaktycznych „Spacerem po Białymstoku” (2019). Obydwoje pracują na Wydziale Filologicznym UwB.

Realizacja projektu „Legendy Starego Kontynentu. Teksty i ćwiczenia dla obcokrajowców” potrwa do września 2021 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej dofinansowała go w ramach drugiej edycji Programu Promocja Języka Polskiego.

Więcej o programie – na stronie NAWA pod adresem https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/ogloszenie-wynikow-naboru-w-programie-promocja-jezyka-polskiego