Trzy dni na studia. Uniwersytet w Białymstoku przeprowadzi rekrutację dodatkową na wybrane kierunki

To już ostatni moment, by zostać studentem UwB w roku akademickim 2020/2021. Od 30 września do 2 października największa podlaska uczelnia przeprowadzi rekrutację dodatkową na wybrane studia stacjonarne oraz niestacjonarne.

Na studiach stacjonarnych I stopnia zapisy będą prowadzone na kierunkach:  

biologia

chemia

ekobiznes

filologia polska

filologia:

- moduł specjalizacyjny: filologia francuska

- moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

- moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)

- moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu

filozofia i etyka

fizyka

historia

informatyka

informatyka i ekonometria

jakość i bezpieczeństwo środowiska

kulturoznawstwo

matematyka

stosunki międzynarodowe

Na studiach stacjonarnych II stopnia wolne miejsca są na kierunkach:  

chemia kryminalistyczna i sądowa

filologia polska

filologia rosyjska - przekładoznawstwo

filozofia

fizyka

matematyka

socjologia

 

UwB umożliwia też kształcenie niestacjonarne - zaoczne. Na studiach I stopnia oraz jednolitych magisterskich do wyboru są następujące kierunki:  

administracja

bezpieczeństwo i prawo

ekonomia

kryminologia

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

pedagogika resocjalizacyjna

praca socjalna

prawo

zarządzanie

Studia II stopnia:

administracja

bezpieczeństwo i prawo

ekonomia

kryminologia

pedagogika

praca socjalna

zarządzanie

Rekrutacja dodatkowa na Uniwersytecie w Białymstoku potrwa do 2 października. Zapisy chętnych będą prowadzone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwb.edu.pl).

Dodatkowy nabór to także szansa dla kandydatów, którym powinęła się noga na tegorocznej maturze i nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu. Ze względu na epidemię, do testu poprawkowego mogli przystąpić dopiero we wrześniu. W środę, 30 września poznają wyniki. Zaliczony egzamin poprawkowy otworzy im drogę na wybrane kierunki studiów.