Naukowcy związani z UwB wśród laureatów Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku

Data wydarzenia 19-11-2018

Prezydium Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku Uchwałą nr 1 z dnia 17 października 2018 r. przyznało Nagrody Naukowe (II edycja). Wśród laureatów są 3 badaczki związane z Uniwersytetem w Białymstoku.

W kategorii Nauki humanistyczne i społeczne laureatem została prof. zw. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk z Wydziału Prawa za publikację „Transplantacja narządów, tkanek i komórek. Wybrane aspekty kryminologiczne i prawnokarne.”

Z kolei w kategorii Nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi laureatem została dr hab. Marta Eliza Płońska-Brzezińska (do lipca 2018 związana z Wydziałem Biologiczno-Chemicznym) za unikatowe, interdyscyplinarne badania z wykorzystaniem wielowarstwowych fulerenów.

Prezydium postanowiło ponadto przyznać dodatkowo wyróżnienie, które otrzymała prof. zw. dr hab. Ewa Małgorzata Dubas-Urwanowicz z Wydziału Historyczno-Socjologicznego za monografię „Mężowie stanu, awanturnicy czy zdrajcy? Dzieje rodu Zborowskich w XVI wieku.”

Serdecznie gratulujemy!


Komunikat dostępny jest pod adresem http://www.olsztyn.pan.pl/pl/