Podlasianin idzie do teatru - wykład otwarty nt. badań dotyczących partycypacji Podlasian w kulturze. Zapraszamy!

Data wydarzenia 01-12-2017

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku zaprasza na spotkanie z cyklu „Podlasie w badaniach naukowych”, które odbędzie się 5 grudnia 2017 r. o godz. 13.45. w auli C02 Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB przy ul. Świerkowej 20.

Wykład „Podlasianin idzie do teatru” wygłosi dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB, Dyrektor Instytutu Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas spotkania zostaną przybliżone zagadnienia dotyczące raportu „Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim. Badania były realizowane przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” w ramach programu Obserwatorium Kultury prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem diagnozy było:
– przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego;
– wskazanie głównych barier uczestnictwa w kulturze wysokiej;
– ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej;
– zmierzenie poziomu kapitał kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych.

Więcej informacji o raporcie można znaleźć pod adresem: http://soclab.org.pl/raport-diagnoza-partycypacji-w-kulturze-w-wojewodztwie-podlaskim/