Pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku uhonorowani medalami z długoletnią służbę

Data wydarzenia 28-01-2016

Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu w Białymstoku, które odbyło się w dniu 27 stycznia 2016 r., pracownicy uczelni otrzymali odznaczenia państwowe. 

Aktu dekoracji dokonał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, który pogratulował odznaczonym i podziękował im za zaangażowanie w pracę na rzecz tak ważnej dla regionu instytucji, jaką jest Uniwersytet w Białymstoku.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali:

Mgr Danuta Krystyna Albowicz – Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr Ryszard Chodźko – Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Jan Leszek Cieśliński – Wydział Fizyki

Mgr Daniela Małgorzata Czerniawska – Wydział Biologiczno-Chemiczny

Dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB – Wydział Historyczno-Socjologiczny

Bożena Kacperek – Administracja Centralna

Dr Małgorzata Maria Kamecka– Wydział Filologiczny

Grzegorz Koleśnik – Wydział Biologiczno-Chemiczny

Dr Roman Matuszewski – Wydział Filologiczny

Dr Zofia Ewa Redlarska– Wydział Pedagogiki i Psychologii

Zofia Rogucka – Wydział Fizyki

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali:

Dr hab. Maciej Norbert Karczewski – Wydział Historyczno-Socjologiczny

Iwona Nowicka – Wydział Biologiczno-Chemiczny

Mgr Piotr Rode – Wydział Biologiczno-Chemiczny

Anna Szatyłowicz – Wydział Biologiczno-Chemiczny

Dr hab. Anna Wydrycka, prof. UwB – Wydział Filologiczny

Katarzyna Zielińska – Administracja Centralna

 

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali:

Dr Łukasz Niewiński – Wydział Historyczno-Socjologiczny

Dr Urszula Anna Pawluczuk – Wydział Historyczno-Socjologiczny

Mgr Katarzyna Płońska – Wydział Historyczno-Socjologiczny

Dr Walczak Wojciech – Wydział Historyczno-Socjologiczny

Dr Urszula Wróblewska – Wydział Pedagogiki i Psychologii.

Galeria: (kliknij)