Religioznawstwo i bezpieczeństwo informacji. Kolejne nowości w ofercie Uniwersytetu w Białymstoku

Data wydarzenia 27-01-2016

Religioznawstwo – to nowy kierunek proponowany przez Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, który od roku akademickiego 2016/2017 znajdzie się w ofercie studiów pierwszego stopnia na białostockiej uczelni.

- Jesteśmy przekonani, że w regionie, który jest tak bardzo zróżnicowany pod względem religii i tradycji z nią związanych, religioznawstwo będzie atrakcyjną propozycją dla kandydatów. Zwłaszcza, że mamy teraz do czynienia z globalizacją i dużymi ruchami migracyjnymi na terenie Europy. Osoby z dużą wiedzą o największych religiach, ich genezie, podobieństwach i różnicach będą bardzo potrzebne także w naszym społeczeństwie. Taka wiedza jest wręcz niezbędna dla rozwijania dialogu i umiejętności współżycia w różnorodnym pod względem religijnym świecie – wyjaśnia dr Tomasz Mojsik, koordynator nowego kierunku.

Studenci religioznawstwa będą mieli do wyboru 2 moduły specjalizacyjne. Pierwszy będzie dotyczył religijności Podlasia i będzie realizowany we współpracy z katedrami teologii katolickiej i prawosławnej UwB. Drugi będzie dotyczył zjawisk międzynarodowych, takich jak konflikty o podłożu religijnym czy kryzys migracyjny.

Wiedza objęta programem studiów przyda się wszystkim, którzy w swoim miejscu pracy mają stały kontakt z osobami różnych kultur i religii. Absolwenci religioznawstwa będą mogli wykorzystać ją m.in. do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach czy organizacjach pozarządowych, ale także w publicznych instytucjach i służbach zajmujących się migrantami czy dialogiem społecznym, takich jak straż graniczna, administracja rządowa i samorządowa. Władze wydziału liczą, że studia religioznawcze zainteresują też katechetów, zapewniając im szerszą perspektywę i nowe narzędzia do nauczania religii.

Nowości pojawią się też na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB. To nowe specjalności na kierunku matematyka. Na studiach I stopnia pojawi się specjalność bezpieczeństwo informacji.  W programie tych studiów oprócz przedmiotów ogólnomatematycznych znajdą się zajęcia dotyczące takich zagadnień, jak kryptografia, metody zarządzania informacją i ryzykiem informacyjnym, metody tworzenia i zabezpieczania baz wiedzy. Specjaliści w zakresie nawiązywania sprawnej i bezpiecznej łączności, zabezpieczania informacji przed nieuprawnionym użyciem czy szacowania ryzyka związanego ze złamaniem takich zabezpieczeń są potrzebni niemal we wszystkich instytucjach i podmiotach gospodarczych wykorzystujących narzędzia cyfrowe w swojej działalności. Nowa specjalność była konsultowana z przedsiębiorcami z Wydziałowej Rady Konsultacyjnej.

Studenci, którzy nie zdecydują się na nową specjalność bezpieczeństwo informacji lub oferowaną od kilku lat matematykę finansową, będą mieli jeszcze do wyboru matematykę teoretyczną. Ta specjalność będzie też w ofercie studiów drugiego stopnia. 

Dla przypomnienia – w listopadzie 2015 senat Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdził inną nową specjalność, na kierunku filologia, na studiach stacjonarnych I stopnia. To etnofilologia białoruska. Zastąpi filologię białoruską, która w ostatnich latach cieszyła się coraz mniejszym zainteresowaniem kandydatów.