Problemy etyki sztucznej inteligencji tematem kolejnego Spotkania z Kognitywistyką na UwB

Data wydarzenia 15-01-2021

W najbliższy piątek, 15 stycznia 2021, kognitywiści z Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na kolejne Spotkanie z Kognitywistyką. Tym razem goście cyklu opowiedzą o problemach etycznych związanych ze sztuczną inteligencją. 

Pierwszym z prelegentów będzie dr Michał Klincewicz, badacz pracujący obecnie w Tilburg University (Holandia), a wcześniej związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zajmuje się m.in. wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji w przeprowadzaniu rozumowań moralnych oraz wykorzystywaniem robotów we wspieraniu zachowań moralnych człowieka. I właśnie o tym opowie w swojej prelekcji. Czy sztuczna inteligencja może mieć zastosowanie w etyce? Czym jest etyka sztucznej inteligencji? Jakie formy AI (artificial intelligence) są przyjazne człowiekowi, a jakie stanowią dla niego zagrożenie? To niektóre wątki jego wystąpienia. 

Kolejny gość to dr Kamil Mamak - prawnik i filozof pracujący na UJ. Jego zainteresowania badawcze dotyczą stosunkowo nowego, interdyscyplinarnego obszaru badawczego na pograniczu prawa i sztucznej inteligencji. Zajmuje się m.in. nowymi regulacjami z zakresu prawa karnego dotyczącymi systemów sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem postaw ludzi wobec robotów. Jest autorem książki: “Prawo karne przyszłości”. W swojej prelekcji poruszy kilka wątków, m.in. jak prawo powinno regulować stosunek człowieka do robotów i sztucznej inteligencji oraz czym są prawa robotów – prawami ich twórców, użytkowników czy samych robotów? 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00, na platformie Blackbord Collaborate. Zapisy odbywają się mailowo – szczegóły można znaleźć na stronie  kognitywistyki pod adresem https://kognitywistyka.uwb.edu.pl/.