Socjologowie z UwB pracują nad narzędziem przewidującym wyniki wyborów organów wykonawczych gmin

Czy wyborcze starcia na szczeblu gmin upowszechnią się jako przedmiot zakładów bukmacherskich? Może w tym pomóc projekt dr. Sławomira Bartnickiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku i mgr. Macieja Alimowskiego ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB. Na realizację pierwszego etapu prac badacze otrzymali niedawno grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – blisko 100 tys. złotych. 

 

Jak można przeczytać na stronie NCBiR, konkurs TANGO ma pomóc badaczom przejść od badań podstawowych nad autorskimi pomysłami do fazy badań stosowanych, co jest krokiem do komercjalizacji wypracowanych rozwiązań. W ramach przyznanych grantów finansowane będą prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Dr Bartnicki swój grant z NCN zrealizował w latach 2015-2018. Projekt pod nazwą „Uwarunkowania reelekcji egzekutywy gminnej po 2002 roku w Polsce” pozwolił mu m.in. zidentyfikować szereg kluczowych zmiennych wpływających na szanse zwycięstwa czy przewagę wyborczą kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Teraz wspólnie z mgr. Maciejem Alimowskim aplikowali o środki z NCBiR na prace koncepcyjne, dzięki którym będzie można opracować wczesną wersję usługi – narzędzia, które mogłoby zostać wykorzystane przez podmioty komercyjne do organizacji zakładów bukmacherskich dotyczących wyborów organów wykonawczych gmin. Aplikowali bardzo skutecznie – ich projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej ścieżki A konkursu TANGO.

 

- Na potrzeby opracowania narzędzia do przewidywania wyników wykorzystamy dane zebrane we wcześniejszych latach oraz przeprowadzimy szczegółową analizę rywalizacji wyborczej i wyników wyborów we wszystkich gminach w kraju w 2018 roku. Na tej podstawie zbudowane zostaną symulacje dla wyników starć wyborczych w przyszłości – wyjaśnia dr Sławomir Bartnicki. - Na tym etapie powstanie wersja demonstracyjna narzędzia predykcyjnego, obejmie część gmin i wybrane funkcjonalności. Będzie jednak wystarczająca by znaleźć docelowego partnera biznesowego, który wspólnie z nami będzie ją dalej rozwijał dostosowując do swoich potrzeb.

 

Realizacja dofinansowanych teraz działań potrwa do 2022 roku.

 

Więcej informacji o konkursie TANGO