Prof. Izabela Święcicka z UwB nominowana na przewodniczącą Uniwersyteckiej Komisji Nauki

Prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku, została nominowana na przewodniczącą Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN). Jej kandydatura musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzona na najbliższym posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Kadencja przewodniczącego UKN trwa 4 lata.  

Uniwersytecka Komisja Nauki to jedna z czterech komisji powołanych przez KRUP. Tworzy ją grono prorektorów ds. nauki 20 polskich uniwersytetów. Celem UKN jest prowadzenie działalności analitycznej, wymiana doświadczeń oraz opracowywanie sposobów realizacji misji klasycznych uniwersytetów w obszarze działalności naukowo-badawczej, wdrażanie wyników badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej.

Prof. Izabela Święcicka jest mikrobiologiem, kieruje Katedrą Mikrobiologii i Biotechnologii na Wydziale Biologii UwB. Jej specjalność naukowa to genetyczne aspekty patogenności wybranych gatunków bakterii, struktura genetyczna i filogeneza środowiskowych populacji bakterii oraz alternatywne metody walki z bakteriami. Jest ekspertem wielu agencji w Polsce oraz Komisji Europejskiej ds. oceny projektów badawczych i inwestycyjnych. Była stypendystką Fundacji Fulbrighta, a także Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN. Kierowała kilkoma grantami naukowymi, uczestniczyła też w stażach naukowych w USA, Belgii i Niemczech.