Rektor UwB uhonorowany przez KRUP

Prof. dr hab. Robert Ciborowski otrzymał medal 30-lecia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. KRUP przyznała go w uznaniu zasług rektora Uniwersytetu w Białymstoku dla środowiska akademickiego.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana do życia w 1989 r. Jest autonomicznym zgromadzeniem rektorów, którego celem jest jest zacieśnianie współpracy między uczelniami członkowskimi. W skład Konferencji wchodzą rektorzy 20 polskich uniwersytetów.


nagroda Rektora - KRUP